Skip to main content

Rozliczenia dewizowe

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z następującej oferty rachunków walutowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych. 

RACHUNKI BIEŻĄCE

Rachunki bieżące służą do dokonywania płatności i rozliczeń zgodnie z przepisami prawa dewizowego oraz do gromadzenia środków pochodzących z tytułów zgodnych z prawem dewizowym. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących dopisywane są do kapitału na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Środki oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej.Rachunki prowadzone są w następujących walutach:
  • Euro
  • Dolar amerykański– USD
RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH - dla Klientów instytucjonalnych

Rachunki lokat terminowych prowadzone są w oparciu o zmienne oprocentowanie, odsetki dopisywane są do kapitału w dacie zakończenia okresu umownego. Rachunki lokat terminowych prowadzone są walutach wymienialnych EUR lub USD. Środki na lokatę można zdeponować na okres 1 miesięczny bądź 3 miesięczny, a minimalny wkład na lokatę wynosi 100 EUR bądź 100 USD w zależności od waluty lokaty terminowej. 

Wysokość oprocentowania rachunków lokat terminowych w walutach wymienialnych powyżej 25 000 EUR (lub równowartość w innej walucie) może być negocjowana.Wypłaty gotówkowe w kwocie powyżej:

  • 5 000EUR (wypłata dokonywana przez Klienta indywidualnego)
  • 10 000EUR (wypłata dokonywana z rachunku podmiotu instytucjonalnego)
lub (równowartość w innej walucie) Posiadacz lokaty jest zobowiązany zgłosić w jednostce organizacyjnej Banku co najmniej na 2 dni robocze.