Skip to main content

Ubezpieczenia dla Rolników

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie w ramach usług bacassurance dla Klienta prowadzącego działalność rolniczą współpracuje z następującymi zakładami ubezpieczeń:

  1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  2. Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. Sp. Akcyjna O/w Polsce
  3. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  4. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
  5. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG

Klient Banku ma możliwość skorzystania z produktów ubezpieczeniowych życiowych i majątkowych, dostosowując zakres ubezpieczenia do własnych potrzeb i oczekiwań, a tym samym kompleksowo zabezpieczając siebie, rodzinę oraz swój majątek, w tym maszyny i urządzenia wykorzystywane w prowadzonej działalności rolniczej.

Więcej na temat oferty produktowej znajdziesz na stronach internetowych w/w zakładów ubezpieczeń, bądź w placówce Banku.