Skip to main content

Kredyty

Debet w rachunku rozliczeniowym pozwala na krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością.

Wybierając Debet w rachunku rozliczeniowym zyskujesz:

 • szybki dostęp do dodatkowych środków finansowych
 • minimum formalności
 • automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek
 • korzystne oprocentowanie
 • utrzymanie płynności finansowej

Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Doradcą Klienta, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat Debetu w rachunku rozliczeniowym.

KONTAKT

Kredyt w rachunku rozliczeniowym to dodatkowa gotówka na finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy.

Wybierając Kredyt w rachunku rozliczeniowym zyskujesz:

 • poprawę płynności finansowej Twojej firmy
 • automatyczną  spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia
 • dodatkową gotówkę w wysokości nawet do 3-krotności średnich miesięcznych wpływów 


Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Doradcą Klienta, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat Kredytu w rachunku rozliczeniowym.

KONTAKT

Kredyt rewolwingowy jest krótkoterminowym kredytem obrotowym odnawialnym w czasie trwania umowy.

Wybierając Kredyt rewolwingowy zyskujesz:

 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponownie dostępna
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia
 • indywidualne warunki kredytowania 

Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Doradcą Klienta, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat Kredytu rewolwingowego.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

 • możliwość powiększenia kapitału obrotowego Twojej firmy
 • możliwość utrzymania płynności finansowej Twojej firmy
 • indywidualnie ustaloną kwotę kredytu wynikającą z zapotrzebowania na kapitał obrotowy
 • okres spłaty do 36 m-cy
 • terminy spłaty kredytu ustalone indywidualnie do potrzeb Twojej firmy


Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Doradcą Klienta, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat Kredytu obrotowego.

KONTAKT

Kredyt inwestycyjny to długoterminowy kredyt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych Twojej firmy.

Wybierając Kredyt inwestycyjny zyskujesz:

 • finansowanie rozwoju lub modernizacji majątku trwałego Twojej firmy
 • kredytowanie do 80% wartości przedsięwzięcia
 • indywidualnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy harmonogram spłat kredytu


Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Doradcą Klienta, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat Kredytu inwestycyjnego.

KONTAKT