Skip to main content

Kredyty

 • Debet w rachunku rozliczeniowym pozwala na krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością.

  Wybierając Debet w rachunku rozliczeniowym zyskujesz:

  • szybki dostęp do dodatkowych środków finansowych
  • minimum formalności
  • automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek
  • korzystne oprocentowanie
  • utrzymanie płynności finansowej

  Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Doradcą Klienta, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat Debetu w rachunku rozliczeniowym.

  KONTAKT

 • Kredyt w rachunku rozliczeniowym to dodatkowa gotówka na finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy.

  Wybierając Kredyt w rachunku rozliczeniowym zyskujesz:

  • poprawę płynności finansowej Twojej firmy
  • automatyczną  spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek
  • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia
  • dodatkową gotówkę w wysokości nawet do 3-krotności średnich miesięcznych wpływów 


  Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Doradcą Klienta, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat Kredytu w rachunku rozliczeniowym.

  KONTAKT

 • Kredyt rewolwingowy jest krótkoterminowym kredytem obrotowym odnawialnym w czasie trwania umowy.

  Wybierając Kredyt rewolwingowy zyskujesz:

  • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponownie dostępna
  • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia
  • indywidualne warunki kredytowania 

  Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Doradcą Klienta, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat Kredytu rewolwingowego.
 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

  Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

  • możliwość powiększenia kapitału obrotowego Twojej firmy
  • możliwość utrzymania płynności finansowej Twojej firmy
  • indywidualnie ustaloną kwotę kredytu wynikającą z zapotrzebowania na kapitał obrotowy
  • okres spłaty do 36 m-cy
  • terminy spłaty kredytu ustalone indywidualnie do potrzeb Twojej firmy


  Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Doradcą Klienta, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat Kredytu obrotowego.

  KONTAKT

 • Kredyt inwestycyjny to długoterminowy kredyt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych Twojej firmy.

  Wybierając Kredyt inwestycyjny zyskujesz:

  • finansowanie rozwoju lub modernizacji majątku trwałego Twojej firmy
  • kredytowanie do 80% wartości przedsięwzięcia
  • indywidualnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy harmonogram spłat kredytu


  Jesteś zainteresowany skontaktuj się z Doradcą Klienta, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat Kredytu inwestycyjnego.

  KONTAKT