Skip to main content

Ubezpieczenia dla Klientów indywidualnych

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie w ramach usług bacassurance dla Klienta Indywidualnego współpracuje z następującymi zakładami ubezpieczeń :

  1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  2. Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. Sp. Akcyjna O/w Polsce
  3. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
  4. Fortegra Europe ICL
  5. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
  6. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.VIG

Oferujemy produkty ubezpieczeniowe w obszarze ubezpieczeń życiowych i majątkowych.

Ubezpieczenia życiowe głównie kierowane są dla Kredytobiorców Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, gdyż gwarantują ochronę od zdarzeń utrudniających lub uniemożliwiających spłatę ich zobowiązań kredytowych.

Ponadto każdy Klient Banku ma możliwość kompleksowo zabezpieczyć siebie, rodzinę i swój majątek przed skutkami zdarzeń losowych, dostosowując zakres ubezpieczenia do własnych potrzeb i oczekiwań.

Więcej na temat oferty produktowej znajdziesz na stronach internetowych w/w zakładów ubezpieczeń, bądź w placówkach Banku.