Skip to main content

EBO E-Bank

System bankowości internetowej stanowi główny elektroniczny kanał dostępu do usług bankowych. Świadomość informatyczno - technologiczna oraz potrzeby biznesowe ciągle rosną. W dobie notebooków, tabletów, smartfonów Nasi Klienci mają szeroki dostęp do konta z różnych urządzeń zyskując mobilność i przewagę konkurencyjną na rynku.
 

Potrzeby klientów różnią się w zależności od ich segmentu. W przypadku klientów detalicznych oczekiwania dotyczą np. możliwości szybkiego złożenia zlecenia, założenia lokaty, obserwacji harmonogramu spłat kredytu i dostępu do bieżącego salda. W przypadku klientów korporacyjnych wachlarz potrzeb znacznie się zwiększa. Klienci korporacyjni oczekują obsługi swoich produktów oraz narzędzi do realizacji zaawansowanych wymagań biznesowych.

strona logowania

Wspólną potrzebą wszystkich użytkowników jest możliwość korzystania z systemu, który zagwarantuje:

 • bezpieczeństwo i wszechstronność,
 • ciągły dostęp do aktualnych danych,
 • intuicyjność i personalizację - dostosowanie do własnych potrzeb, dopasowanie do nowoczesnych urządzeń i systemów komunikacyjnych
 • maksymalny poziom bezpieczeństwa- zapewniony dzięki szyfrowanemu połączeniu oraz wykorzystaniu jednorazowych kodów uwierzytelniających operację (SMS)
 • nieograniczony dostęp online– możliwość pracy z systemem w dowolnym miejscu na świecie przy wykorzystaniu wyłącznie przeglądarki internetowej komputera, tableta czy smartfonu,
 • łatwość obsługi– prosty i intuicyjny interfejs dostępny w wielu językach z naciskiem na szybkie i wygodne wykonywanie najczęstszych czynności,
 • skalowalność– utrzymywanie wysokiej wydajności systemu wraz z rozwojem biznesu bez kosztownych inwestycji,
 • optymalizacja operacji masowych–wydajność przy przetwarzaniu dużej liczby transakcji, kontrahentów,
 • wsparcie i utrzymanie – gwarancja pełnego wsparcia technicznego oraz ciągłego rozwoju produktu dzięki licznym wdrożeniom,
 • personalizacja– możliwości modyfikacji ustawień systemowych przez bardziej wymagających użytkowników, niespotykane w innych produktach tego typu,
 • komunikacja - możliwość kontaktu z Bankiem bezpośrednio poprzez konto użytkownika lub automatyczne wysłania potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mail odbiorcy
 • informacja w czasie rzeczywistym- mechanizmy SOA (Service Oriented Architecture) pozwalające na pełną integrację ze środowiskiem banku i różnymi systemami zewnętrznymi - aktualne dane finansowe klienta 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
 • autoryzacja przelewów za pomocą SMS
 • przelewy masowe i rachunki wirtualne
 • dostęp do jednego konta dla dedykowanych, uprawnionych osób (multiuser)
 • dostęp do kilku rachunków dla jednego użytkownika (multimodulo)
 • dowolność zarządzania kontami
 • import paczek przelewów z zewnętrznych systemów księgowych firmy
 • podpisy pod przelewami zgodnie z kartą wzorów podpisu
 • możliwość podpisów na dwie ręce
 • powiadamianie przez sms
 • obsługa wszystkich procesówbiznesowych po stronie banku i po stronie klienta,
 • skalowalnośćoraz wydajne przetwarzanie transakcji masowych,
 • odpornośćna awarie łączy oraz integralność danych
 • zarządzanie kredytami
 • zarządzanie i zakładanie lokat
 • płatności natychmiastowe -Bluecash
 • współpraca zaplikacją na smartfony i tablety-Mobile Banking
 • obsługakredytów w konsorcjum
 • obsługa kart kredytowych i debetowych
 • usługi dodatkowe np. doładowania
 • mechanizmy obsługi korporacyjnej- uprawnienia administracyjne dla użytkownika w korporacji
 • komunikaty informacyjne i marketingowe

Zabezpiecz swój komputer oprogramowaniem antywirusowym

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci:

1) Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do systemu bankowości elektronicznej.
2) Cyklicznie zmieniaj hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej
3) Nie otwieraj podejrzanych linków w otrzymanych wiadomościach e-mail i SMS.
4) Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe, które może uchronić komputer i urządzenia mobilne przed wirusami oraz oprogramowaniem szpiegującym. Na bieżąco aktualizuj system operacyjny urządzenia oraz cyklicznie skanuj każde urządzenie programem antywirusowym.
5) Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie.
6) Przed potwierdzeniem transakcji zawsze weryfikuj zgodność numeru konta, na które przelewasz środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS (jeżeli ta funkcjonalność jest udostępniona).
7) Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji na każdej karcie płatniczej pod kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest to możliwe, to włącz powiadomienia SMS o każdej wykonywanej transakcji.
8) Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów („kopiuj-wklej”), ale wpisuj je samodzielnie i dokładnie weryfikuj.
9) Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej WiFi).
10) Zadbaj, aby każde używane oprogramowanie pochodziło z legalnego i zaufanego źródła.
11) Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku, z którego usług korzystasz w ramach bankowości elektronicznej.