Skip to main content

O Banku

Wiarygodny partner lokalnego biznesu
tj. Bank finansujący głównie lokalny biznes działający w różnych formach organizacyjnych, a także osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego
- na zasadzie rachunku ekonomicznego oraz uwarunkowań prawnych określających ramy działania Banku.

Zarząd Banku

Dariusz Wójcik
Prezes Zarządu


Tomasz Kapłanek
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i IT


Kornelia Waloszek
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych


Daniela Musioł
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych


Rada Nadzorcza

Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 30 czerwca 2021 r. wybrano Radę Nadzorczą O.K. Banku Spółdzielczego na kadencję obejmującą lata 2021-2025

Bogusław Mierzwa
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Antoni Ochojski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Joanna Bednorz
Członek Rady Nadzorczej


Józefa Bekus
Członek Rady Nadzorczej


Grażyna Imbiorska
Członek Rady Nadzorczej


Urszula Kłosowska
Członek Rady Nadzorczej


Robert Ratajczak
Członek Rady Nadzorczej


Henryk Rożek
Członek Rady Nadzorczej

Skład Komitetu Audytu, jako niezależnej komórki Rady Nadzorczej

 •   Urszula Kłosowska – Przewodniczący Komitetu
 •  Joanna Bednorz – Sekretarz Komitetu
 •  Grażyna Imbiorska -  Członek Komitetu

 

Informacja o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu O.K. Banku Spółdzielczego.

Obowiązuje od dnia 31 maja 2024 r.
Plik do pobrania:
Informacja o osobach upoważnionych

 banner 3

Twoja obecność, Twoja aktywność, Twoje zaangażowanie

może być naszą wspólną pasją działania i nieustającego wkładu w budowę i rozwój Banku, Firm z nim współpracujących,
nowoczesnych, dobrych i potrzebnych rozwiązań dla lokalnej społeczności i właściwego bo efektywnego wykorzystania
tego niepowtarzalnego potencjału rynku lokalnego.

Członkostwo w O.K. Banku Spółdzielczym!

 • banku spółdzielczego z polskim kapitałem
 • z 119 letnią tradycją na rynku usług finansowych (rok założenia 1904)
 • jednego z 307 banków spółdzielczych w Grupie BPS S.A.
 • od dnia 31.12.2015 r. uczestnika Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, który stanowi dodatkową gwarancję bezpieczeństwa
  dla dotychczasowych i przyszłych Klientów Banku, zapewnia stabilność prowadzenia biznesu i ugruntowuje dalszy dynamiczny rozwoju Banku
 • Banku inicjatora wielu realizacji i inwestycji o zasięgu lokalnym a przez potencjał, wielkość i osiągane sukcesy firm również o zasięgu międzynarodowym
 • Banku z wysokim poziomem empatii z silną wiarą w ludzi i możliwością osiągania wspólnego sukcesu
 • Banku praktyka z wielkim potencjałem otwartości na nieustające nowe wyzwania i oczekiwania Klienta Indywidualnego
  i Instytucjonalnego
 • Banku z rozpoznawalną marką i gronem zaufanych i ciągle wzajemnie polecających się Klientów
 • instytucji finansowej i ludzi w niej pracującej zawsze otwartych na konstruktywny dialog, współdziałanie,
  zawsze chętnie podejmujących wyzwania zarówno w tych prostych tym bardziej skomplikowanych projektach

 INFORMACJA DLA CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
(PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOWSTWA)

1. Zagadnienia wprowadzające
2. Członkostwo w Banku Spółdzielczym
3. Uprawnienia członka Banku Spółdzielczego
4. Obowiązki członka Banku Spółdzielczego

Szczegółowe zapisy związane z prawami i obowiązkami wynikającymi z członkostwa:
Informacja dla Członków Banku Spółdzielczego (prawa i obowiązki wynikające z członkostwa)

 

Przydatne dokumenty do pobrania:
Deklaracja członkowska
Statut O.K. Banku Spółdzielczego

 

300dpi logo

 

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie
44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8A
tel: 32 33 91 700
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000073075
NIP 969-09-08-264    Regon 000496828
www.okbank.pl     e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrzynka EPUAP/OKBANK/okbank

 

 

Gazetka OK BANK pojawia się raz na kwartał i prezentuje artykuły o społeczności lokalnej, firmach, wydarzeniach z regionu oraz przedstawia sylwetki osób zasłużonych w obszarze działalności bankowej i nie tylko. Profil czasopisma ma na celu ukierunkowanie na klientów Banku i zaprezentowanie ich różnych pasji.

Gazeta OK Bank nr 7/2015

W numerze m.in.:

 • 25-lecie samorządu
 • Egzotyczna Etiopia
 • Laur Knurowa
Gazeta OK Bank nr 6/2014
W numerze m.in.:
 • Caritas blisko ludzi
 • Misericordia kwitnie
 • Jubileuszowa Gala O.K. Banku Spółdzielczego
 • Finaliści programów tv - Mam Talent, Idola i Szansy na Sukces
Gazeta OK Bank nr 5/2014
W numerze m.in.:
 • Orzesze dla inwestorów
 • Tenneco już buduje
 • Knurów zawsze po drodze
 • "Przełom" to marka
Gazeta OK Bank nr 4/2014
W numerze m.in.:
 • Unijny horyzont - wywiad z Krystyną Szumilas
 • Bliżej pacjentów i środowiska - rozmowa z Michałem Ekkertem
 • Takie familoki tylko w Czerwionce
 • OK BANK: Platforma zarządzania najnowszej generacji
Gazeta OK Bank nr 3/2013
W numerze m.in.:
 • Powiat Mikołowski - miejsce projektów
 • Rewitalizacja wśród priorytetów - wywiad z Małgorzatą Mańka-Szulik
 • Łaziska Górne: Efekt ekologiczny
 • Nowoczesne trendy w budownictwie, czyli domy pasywne
Gazeta OK Bank nr 2/2013
W numerze m.in.:
 • Trzeba mówić o bankowości spółdzielczej - wywiad z Tomaszem Mirończukiem
 • Kurs na zysk - etap półfinałowy
 • Ornontowice: Kształcenie w zawodzie na specjalne zamówienie
 • Rudziniec: Forum Przedsiębiorczości
Gazeta OK Bank nr 1/2013
W numerze m.in.:
 • Śląsk i banki spółdzielcze liderami w montażu i finansowaniu kolektorów słonecznych
 • Kurs na zysk - wyjątkowy konkurs z wyjątkowymi nagrodami
 • Synergy Park w sercu Europy
 • Orzesze: Apetyt na... górnictwo

Na podstawie Uchwały nr  2/22/IV/2020 Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
z dnia 26 maja 2020r informujemy, że Bank z dniem  28 maja 2020r przestał być uczestnikiem rynku Catalyst.

 

 

Lista Akceptowanych Zakładów Ubezpieczeń

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy  potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia. W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na załączonej Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie.

Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym – Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie