O Banku

 • Wiarygodny partner lokalnego biznesu tj. Bank finansujący głównie lokalny biznes działający w różnych formach organizacyjnych,
  a także osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego ze środków rynku lokalnego.

 • Zarząd Banku

  Dariusz Wójcik
  Prezes Zarządu


  Tomasz Kapłanek
  Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i IT


  Kornelia Waloszek
  Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych


  Daniela Musioł
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych


  Rada Nadzorcza

  Bogusław Mierzwa
  Przewodniczący Rady Nadzorczej


  Antoni Ochojski
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


  Józefa Bekus
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej


  Edward Bohdan
  Członek Rady Nadzorczej


  Zdzisław Czapko
  Członek Rady Nadzorczej


  Eugeniusz Jurczyga
  Członek Rady Nadzorczej


  Robert Ratajczak
  Członek Rady Nadzorczej


  Henryk Rożek
  Członek Rady Nadzorczej


  Urszula Kłosowska
  Członek Rady Nadzorczej


  Joanna Bednorz
  Członek Rady Nadzorczej

   

  Skład Komitetu Audytu, jako niezależnej komórki Rady Nadzorczej

  •   Urszula Kłosowska – Przewodniczący Komitetu
  •  Joanna Bednorz – Sekretarz Komitetu
  •  Józefa Bekus – Członek Komitetu
 •  

  Informacja o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu O.K. Banku Spółdzielczego

  Plik do pobrania: 
  Informacja o osobach upoważnionych

 •  banner 3

   

  Twoja obecność, Twoja aktywność, Twoje zaangażowanie

  może być naszą wspólną pasją działania i nieustającego wkładu w budowę i rozwój Banku, Firm z nim współpracujących,
  nowoczesnych, dobrych i potrzebnych rozwiązań dla lokalnej społeczności i właściwego bo efektywnego wykorzystania
  tego niepowtarzalnego potencjału rynku lokalnego.

  Zostań współwłaścicielem O.K. Banku Spółdzielczego!
  Czyli jakiego Banku?

  • banku spółdzielczego z polskim kapitałem
  • z 117 letnią tradycją na rynku usług finansowych (rok założenia 1904)
  • jednego z 325 banków spółdzielczych w Grupie BPS S.A.
  • od dnia 31.12.2015 r. uczestnika Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, który stanowi dodatkową gwarancję bezpieczeństwa
   dla dotychczasowych i przyszłych Klientów Banku, zapewnia stabilność prowadzenia biznesu i ugruntowuje dalszy dynamiczny rozwoju Banku
  • Banku inicjatora wielu realizacji i inwestycji o zasięgu lokalnym a przez potencjał, wielkość i osiągane sukcesy firm również o zasięgu międzynarodowym
  • Banku z wysokim poziomem empatii z silną wiarą w ludzi i możliwością osiągania wspólnego sukcesu
  • Banku praktyka z wielkim potencjałem otwartości na nieustające nowe wyzwania i oczekiwania Klienta Indywidualnego
   i Instytucjonalnego
  • Banku z rozpoznawalną marką i gronem zaufanych i ciągle wzajemnie polecających się Klientów
  • instytucji finansowej i ludzi w niej pracującej zawsze otwartych na konstruktywny dialog, współdziałanie,
   zawsze chętnie podejmujących wyzwania zarówno w tych prostych tym bardziej skomplikowanych projektach

  Dlaczego warto zostać udziałowcem w O.K. Banku Spółdzielczym?

  • bierzesz udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich
  • wybierasz i jesteś wybierany do organów Banku Spółdzielczego (Zebranie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza)
  • masz realny wpływ na rozwój Banku i rynku lokalnego

  Jak dołączyć do grona udziałowców O.K. Banku Spółdzielczego szybko i wygodnie?

  Członkiem O.K. Banku Spółdzielczego może być:
  osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoba prawna.

  Warunkiem przyjęcia do grona udziałowców jest złożenie przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji członkowskiej.

  O przyjęciu w poczet Członków Banku decyduje Zarząd Banku, podejmując w tym przedmiocie uchwałę
  w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

  Wpisowe i udziały:

  Chcąc zostać przyjętym w poczet Członków Banku jako osoba fizyczna, lub prawna należy wnieść wpisowe.

  Wysokość wpisowego wynosi:

  • dla członków będących osobami fizycznymi - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
  • dla członków będących osobami prawnymi - 100,00 zł (słownie: sto złotych).

  Wysokość jednego udziału wynosi – 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych).
  Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.

   Członkostwo ustaje na skutek:

  • wystąpienia za wypowiedzeniem,
  • wykreślenia z rejestru członków,
  • wykluczenia,
  • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

  Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach członków O.K. Banku Spółdzielczego
  są zawarte w Statucie Banku dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Banku.

  Przydatne dokumenty do pobrania:
  Deklaracja członkowska
  Statut O.K. Banku Spółdzielczego

   

  Sukces lokalny? globalny?
  to zawsze KWINTESENCJA kreatywnej współpracy.
  Warto mieć w tym swój udział.

  300dpi logo

   

 • Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie
  44-194 Knurów, ul. Kosmonautów 9A
  tel: 32 33 91 700
  Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000073075
  NIP 969-09-08-264    Regon 000496828
  www.okbank.pl     e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Gazetka OK BANK pojawia się raz na kwartał i prezentuje artykuły o społeczności lokalnej, firmach, wydarzeniach z regionu oraz przedstawia sylwetki osób zasłużonych w obszarze działalności bankowej i nie tylko. Profil czasopisma ma na celu ukierunkowanie na klientów Banku i zaprezentowanie ich różnych pasji.

  Gazeta OK Bank nr 7/2015

  W numerze m.in.:

  • 25-lecie samorządu
  • Egzotyczna Etiopia
  • Laur Knurowa
  Gazeta OK Bank nr 6/2014
  W numerze m.in.:
  • Caritas blisko ludzi
  • Misericordia kwitnie
  • Jubileuszowa Gala O.K. Banku Spółdzielczego
  • Finaliści programów tv - Mam Talent, Idola i Szansy na Sukces
  Gazeta OK Bank nr 5/2014
  W numerze m.in.:
  • Orzesze dla inwestorów
  • Tenneco już buduje
  • Knurów zawsze po drodze
  • "Przełom" to marka
  Gazeta OK Bank nr 4/2014
  W numerze m.in.:
  • Unijny horyzont - wywiad z Krystyną Szumilas
  • Bliżej pacjentów i środowiska - rozmowa z Michałem Ekkertem
  • Takie familoki tylko w Czerwionce
  • OK BANK: Platforma zarządzania najnowszej generacji
  Gazeta OK Bank nr 3/2013
  W numerze m.in.:
  • Powiat Mikołowski - miejsce projektów
  • Rewitalizacja wśród priorytetów - wywiad z Małgorzatą Mańka-Szulik
  • Łaziska Górne: Efekt ekologiczny
  • Nowoczesne trendy w budownictwie, czyli domy pasywne
  Gazeta OK Bank nr 2/2013
  W numerze m.in.:
  • Trzeba mówić o bankowości spółdzielczej - wywiad z Tomaszem Mirończukiem
  • Kurs na zysk - etap półfinałowy
  • Ornontowice: Kształcenie w zawodzie na specjalne zamówienie
  • Rudziniec: Forum Przedsiębiorczości
  Gazeta OK Bank nr 1/2013
  W numerze m.in.:
  • Śląsk i banki spółdzielcze liderami w montażu i finansowaniu kolektorów słonecznych
  • Kurs na zysk - wyjątkowy konkurs z wyjątkowymi nagrodami
  • Synergy Park w sercu Europy
  • Orzesze: Apetyt na... górnictwo
 • Na podstawie Uchwały nr  2/22/IV/2020 Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
  z dnia 26 maja 2020r informujemy, że Bank z dniem  28 maja 2020r przestał być uczestnikiem rynku Catalyst.

   

   

 • Lista Akceptowanych Zakładów Ubezpieczeń

  Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy  potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia. W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na załączonej Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie.

 • Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym – Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie