Skip to main content

Płatności masowe

Na czym polega korzystanie z usługi płatności masowych w O.K. Banku Spółdzielczym?

Każdemu dłużnikowi lub płatności przypisywany jest indywidualny numer rachunku w postaci „wirtualnego NRB”. Płatność dokonana na wskazany rachunek w postaci wirtualnego NRB w rzeczywistości stanowi uznanie rachunku płatności masowych Państwa firmy/instytucji. System informatyczny banku poprzez identyfikację numeru „wirtualnego NRB” zmienia numer z określeniem dłużnika na rzeczywisty numer rachunku Klienta.

Kto może korzystać z usługi płatności masowych?

Każdy Klient, który posiada czynny rachunek bieżący w naszym Banku i korzysta z usługi CUI Korporacyjne. Serdecznie zapraszamy wszystkich Klientów do otwarcia rachunku bieżącego w naszym Banku.

Korzyści z posiadania usługi płatności masowych?

  • szybka identyfikacja płatności przychodzących
  • wyeliminowanie błędów związanych z ręcznym księgowaniem
  • możliwość sprawnej identyfikacji Klientów
  • możliwość automatycznego wczytywania danych o dokonanych wpłatach do systemu finansowo-księgowego Klienta na podstawie pliku otrzymanego z Banku (usługa CUI KORPORACYJNE)

KONTAKT