Skip to main content

Samorządy

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie to bank profesjonalny, obsługujący swoich Klientów z należytą starannością i posiadający kompetentnych pracowników. Bank nastawiony na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a jednocześnie działając w społeczności lokalnej świadczący usługi w sposób tradycyjny w placówkach banku.

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego wpisana jest w misję Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie,a tym samym Bank posiada długoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych. 

Współpraca z JST  oparta na wzajemnych partnerskich relacjach poprzez zastosowanie szczególnych rozwiązań dedykowanych na warunkach specjalnych, pozwala na dostosowanie oferty Banku w zakresie produktowym i usługowym do indywidualnych potrzeb każdej jednostki samorządowej.

KONTAKT