Adresy placówek O.K. Banku Spółdzielczego

Centrala
ul. Kosmonautów 9a
44-194 Knurów
tel. (32) 33 91 700, fax. (32) 33 91 701

i n f o @ o k b a n k . p I Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w��cz obs�ug� JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy�
poniedziałek-piątek 09:00-15:00

Oddział Knurów
ul. Kosmonautów 11a
44-194 Knurów
tel. (32) 33 91 720, tel. (32) 33 91 721
tel. (32) 33 91 790, fax. (32) 33 91 719

k n u r o w @ o k b a n k . p I
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
od godziny 7:30 do 17.00
czwartek
od godziny 7:30 do 17.30

Oddział Czerwionka
ul. 3-go Maja 2
44-230 Czerwionka

tel. (32) 33 91 900, fax. (32) 33 91 904
c z e r w i o n k a @ o k b a n k . p I
poniedziałek-piątek 07:30-17:00

Oddział Gliwice
ul. Jasnogórska 7
44-100 Gliwice
tel. (32) 33 91 920, fax. (32) 33 91 930
g l i w i c e @ o k b a n k  . p I
poniedziałek 07:45-18:00
wtorek-piątek 07:45-16:45

Oddział Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26A
43-178 Ornontowice
tel. (32) 33 91 800,801,803
fax. (32) 33 91 824
fax. (32) 33 91 831
o r n o n t o w i c e @ o k b a n k . p I Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w��cz obs�ug� JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy�
poniedziałek-piątek 07:30-17:00

Oddział Orzesze
ul. Rynek 6
43-180 Orzesze
tel. (32) 33 91 840, 842-843, 851
fax. (32) 33 91 860
o r z e s z e @ o k b a n k . p I Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w��cz obs�ug� JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy�
poniedziałek-piątek 07:30-17:15

Oddział Toszek
ul. Gliwicka 34
44-180 Toszek
tel. (32) 33 91 760, fax. (32) 33 36 005
t o s z e k @ o k b a n k . p I Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w��cz obs�ug� JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy�
poniedziałek-środa 08:00-15:30
czwartek 08:00-16:30 
piątek 08:00-14:30

Oddział Zabrze
ul. Wolności 448
41-806 Zabrze
tel. (32) 33 91 870, fax. (32) 33 91 886
z a b r z e @ o k b a n k . p I Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w��cz obs�ug� JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy�
poniedziałek 08:00-16:30
wtorek-piątek 08:30-16:00

Oddział Leszczyny
ul. Morcinka 7A
44-238 Leszczyny
tel. (32) 33 91 960, fax. (32) 43 14 030
l e s z c z y n y @ o k b a n k . p I
poniedziałek-piątek 07:30-17:00

Ekspozytura Łaziska Górne
ul. Barlickiego 1
43-170 Łaziska-Górne
tel. (32) 33 91 940, 942, 950
fax. (32) 33 91 946
l a z i s k a g o r n e @ o k b a n k . p l
poniedziałek-piątek 09:00 do 16:30

Ekspozytura Wielowieś
ul. Główna 5
44-187 Wielowieś
tel. (32) 33 91 745,
fax. (32) 33 05 581
w i e l o w i e s @ o k b a n k . p I 
poniedziałek-środa 08:00-15:15
czwartek 08:00-17:00
piątek 08:00-14:45

Ekspozytura Ruda Śląska
Galeria handlowa RUDA ŚLĄSKA 
ul.Górnośląska 16  
41-705 Ruda Śląska
tel. (32) 33 91 737-739
r u d a s l a s k a @ o k b a n k . p I Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w��cz obs�ug� JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy�
poniedziałek 09:30-17:00
wtorek-piątek 08:30-16:00

Ekspozytura Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
tel. (32) 33 91 770-771
fax. (32) 23 54 300
g i e r a l t o w i c e @ o k b a n k . p I Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w��cz obs�ug� JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy�
poniedziałek-środa 08:00-15:00
czwartek 08:00-17:00
piątek 08:00-13:00

Ekspozytura Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec
tel. (32) 33 91 776-777
r u d z i n i e c @ o k b a n k . p I Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w��cz obs�ug� JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy�
poniedziałek-środa 08:00-15:30
czwartek 08:00-17:30
piątek 08:00-13:30

Ekspozytura Szczygłowice
ul. Staszica 1
44-193 Knurów
tel. (32) 33 91 772-774,
fax. (32) 33 26 773
s z c z y g l o w i c e @ o k b a n k . p I Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w��cz obs�ug� JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy�
poniedziałek-piątek 08:45-16:00

Ekspozytura Czerwionka
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka
tel. (32) 33 91 918-919
fax. (32) 43 19 908
poniedziałek 07:45-16:30
wtorek-czwartek 07:45-15:15
piątek 07:45-14:00

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej