Skip to main content

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny bez dostępu do kredytu odnawialnego lub limitu debetowego, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej VISA Debit PayWave, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku. W OK Banku dostępny od 8 sierpnia 2018r.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Wybierając Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) otrzymujesz:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i przelewów natychmiastowych w systemie BlueCash), w tym realizacji zlecenia stałego
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
  • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

 

*bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej OK Banku Spółdzielczego, które są  traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej