Skip to main content

Rachunki oszczędnościowe

Rachunki oszczędnościowe

 • Rachunek OK2

  Wybierając Oszczędnościowe Konto OK2 zyskujesz:

  0 za prowadzenie rachunku

  0 za aktywację bankowości internetowej dla posiadaczy rachunku ROR w Banku**

  0 za korzystanie z rachunku w ramach bankowości internetowej

  atrakcyjne oprocentowanie*


  Wymagalne saldo na rachunku 50zł

  *środki oprocentowane od 1 grosza, a wypłaty z rachunku bez utraty naliczonych odsetek
  **dla Klienta nie będącego posiadaczem rachunku ROR w O.K. Banku Spółdzielczym opłata jednorazowa wynosi 50 zł

  KONTAKT

 • Rachunek IKE

  Wybierając rachunek oszczędnościowy IKE otrzymujesz:

  0 za otwarcie i prowadzenie rachunku

  0 za dostęp do systemu bankowości internetowej*

  0 za wpłaty na rachunek w placówce Banku 

  Wysokość kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w 2024 roku wynosi  23 472 zł.


  * W przypadku nie posiadania rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego w O.K. Banku Spółdzielczym opłata wynosi 50 zł. 

  Podstawa prawna.

  Art. 13 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2022 poz. 1792).
  Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 04 grudnia  2023r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2024.

  KONTAKT

 • Rachunek walutowy

  Jedyny tak darmowy rachunek walutowy!

  0 za otwarcie i prowadzenie rachunku

  0 za dostęp do systemu bankowości elektronicznej*

  0 za wpłaty i wypłaty gotówkowe

  0 za wyciąg z rachunku bankowego


  *w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w O.K. Banku Spółdzielczym w  innym przypadku opłata wynosi 50 zł

  KONTAKT