Skip to main content

Informacja o Zebraniu Przedstawicieli - 2024 r.

Z A R Z Ą D
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
w oparciu o §22 i 23 Statutu Banku zawiadamia iż
Zebranie Przedstawicieli
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
zwołane zostało na dzień: 27 czerwca 2024 r. (czwartek)  na godzinę 1600

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie – 27 czerwca 2024 r. o godzinie 1615. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Obrady Zebrania Przedstawicieli odbywać się będą w miejscowości Knurów przy ul. Szpitalnej 8A w sali narad Centrali Banku (I piętro).

Zebranie odbywać się będzie wg porządku obrad załączonego do niniejszego Zawiadomienia.
Zgodnie z §23 pkt 4 Statutu Banku oraz Polityką ujawnień Bank udostępnia członkom określone wymogami prawa dokumenty związane z Zebraniem Przedstawicieli.
Dokumentacja dostępna w Placówkach Banku w godzinach ich urzędowania oraz w Sekretariacie Centrali Banku w Knurowie
przy ul. Szpitalnej 8A od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 – 1500.

Dodatkowe informacje:
Porządek obrad

  zebranie 2024 5

 

 

300dpi logo