Skip to main content

Komunikat Banku - relacje z oddziałem HSBC w Rosji

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie uprzejmie informuje, iż na podstawie otrzymanych informacji dotyczących zbycia udziałów banku HSBC
i odkupienia ich przez sankcjonowaną instytucję jaką jest ExpoBank, nie będzie nawiązywał relacji z oddziałem HSBC w Rosji (OOO HSBC Bank (RR) / BIC: BLICRU).

Jednocześnie w celu zminimalizowana ryzyka O.K. Banku Spółdzielczego, jakie niesie wymiana informacji transakcyjnych lub informacji poufnych jakimi są dane dotyczące klientów z dniem 1 czerwca 2024 r. nasz Bank nie będzie realizował transakcji z/do tego banku.

 

300dpi logo