Skip to main content

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla Klientów Instytucjonalnych (niedetalicznych) oraz Tabeli opłat i prowizji

Szanowni Klienci,

informujemy, że od dnia 1 lipca 2023 r. zmienia się "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla Klientów niedetalicznych, z wyłączeniem JST" oraz zmieniamy Tabelę opłat i prowizji dla klienta niedetalicznego.

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla Klientów niedetalicznych, z wyłączeniem JST polegają na:

  • zmianie nazwy Regulaminu,
  • uwolnieniu transakcji niskokwotowych (do 100 zł) realizowanych w Internecie od obowiązku silnego uwierzytelnienia za pomocą 3DSecure,
  • zwiększeniu maksymalnej kwoty wypłat gotówki w ramach usługi cash back do 1 000 zł,
  • możliwości dokonywania przekazów dewizowych w bankowości elektronicznej realizowanych w trybie standardowym.

Regulamin dostępny jest w Placówkach Banku oraz tutaj.

Zmiany w Tabeli opłat i prowizji dostępne są tutaj.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany, mają Państwo prawo złożyć w Banku sprzeciw, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. do 30 czerwca 2023 r. Brak złożenia w Banku sprzeciwu do wprowadzonych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmiany