Skip to main content

Promocyjne oprocentowanie lokat

Szanowni Klienci,
zapraszamy do korzystania z oferty lokat promocyjnych będących w ofercie Banku od 25 maja 2023 r.

Lokaty terminowe zakładane w placówce Banku*
termin - 3 mce - 5,50%
termin - 6 mcy - 5,50%

Lokaty terminowe zakładane w bankowości internetowej*
termin - 3 mce - 5,50%
termin - 6 mcy - 6,00%

Dodatkowe informacje:
Minimalna kwota wpłaty dla poszczególnych lokat: 1 000 zł
Oprocentowanie stałe.
Wysokość oprocentowania w skali roku.

*Promocyjne warunki oprocentowania obowiązują jedynie w pierwszym okresie zadeklarowania. Kolejne odnowienia następują na warunkach lokaty standard będącej
w aktualnej ofercie Banku w danym przedziale czasowym.