Zmiany w Regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków

Zmiany w Regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych, otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, otwierania i prowadzenia rachunków dla Klientów Instytucjonalnych, z wyłączeniem JST oraz  kart kredytowych VISA dla klientów indywidualnych,  VISA Business.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021r. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie wprowadza zmiany do:

  • Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych;
  • Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla Klientów instytucjonalnych, z wyłączeniem JST;
  • Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego;
  • Regulaminu kart kredytowych Visa Business;
  • Regulaminu kart kredytowych Visa dla klientów indywidualnych,

Wprowadzone zmiany podyktowane są wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank BPS za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

 

Zarząd OK Banku Spółdzielczego