Skip to main content

Zmiana Tabeli oprocentowania

Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. zmianie ulega Tabela oprocentowania OK Banku Spółdzielczego w następującym zakresie:

  • zawieszamy sprzedaż lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych,
  • zawieszamy sprzedaż wybranych oszczędnościowych lokat terminowych dla klientów indywidualnych,
  • zmianie ulega wysokość oprocentowania rachunków terminowych w złotych dla klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych oraz środków zerwanych przed terminem umownym.

Aktualna Tabela oprocentowania dostępna jest w zakładce Tabele opłat, prowizji i oprocentowań