Skip to main content

Zebranie Grup Członkowskich 2024

Szanowni Państwo!

Zarząd Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie zawiadamia, iż w dniach
29 maja, 3, 6 czerwca 2024r. odbędą się ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH.

     PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
  2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  3. Omówienie sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok i realizacji wniosków
    z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz kierunków rozwoju Banku na rok 2024.
  4. Omówienie projektów Uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
  5. Dyskusja i przyjęcie wniosków.
  6. Zamknięcie obrad.


MIEJSCE OBRAD DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP  CZŁONKOWSKICH:

Grupa Członkowska Knurów: 
29 maja 2024r, godz. 1500 - Centrala Banku w Knurowie ul. Szpitalna 8A – sala konferencyjna
Grupa Członkowska Orzesze:
3 czerwca 2024r, godz. 1500  - Oddział Banku w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26A
Grupa Członkowska Toszek: 
6 czerwca 2024r, godz. 1600  - Ekspozytura Banku w Toszku ul. Gliwicka 35

Zarząd O.K. Banku Spółdzielczego

 zebr gr czl 2024

 

Jesteśmy również i zapraszamy:

FacebookO.K. Bank - Oczywiste Korzyści

Instagram: ok.bank.spoldzielczy

Linkedin: o.k. bank spółdzielczy