Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich:

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ - KNURÓW
28 lipca 2020r. o godz. 16:30, Klub "LOKATOREK" 44-194 Knurów ul. Armii Krajowej 1c

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ - ORZESZE
29 lipca 2020r. o godz. 16:00, Oddział Banku w Ornontowicach, 43-178 Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ - TOSZEK
30 lipca 2020r. o godz. 18:00, Oddział Banku w Toszku, 44-180 Toszek ul. Gliwicka 35

Planowany porządek obrad: