WYSOKOŚĆ WPŁAT NA IKE w 2023 r

 

Szanowni Klienci,
Informujemy, że wysokość kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w roku 2023 wynosi
20.805 zł.

Podstawa prawna:
Art. 13 ust. 1 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
(Dz.U. 2022, poz. 1792) Zgodnie z Obwieszczeniem  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023.

Informacja dostępna również w komunikatach Banku:
 https://okbank.pl/komunikaty-banku

 

300dpi logo

 

Jesteśmy również i zapraszamy:

FacebookO.K. Bank - Oczywiste Korzyści

Instagram: ok.bank.spoldzielczy

Linkedin: o.k. bank spółdzielczy