Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych czyli tzw. wakacje kredytowe. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Szczegółowe warunki określa Komunikat Banku udostępniony w zakładce „Ustawowe wakacje kredytowe”
https://okbank.pl/ustawowe-wakacje-kredytowe