Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

Szanowni Państwo  

Z A R Z Ą D
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
w oparciu o §22 i 23 Statutu Banku zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie na dzień:
16 grudnia 2021r. na godzinę 1600

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie – 16 grudnia 2021r. o godzinie 1615.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Obrady Zebrania Przedstawicieli odbywać się będą w miejscowości Knurów przy ul. Szpitalnej 8A w nowel lokalizacji Centrali Banku.

Zebranie odbywać się będzie wg porządku obrad załączonego do niniejszego Zawiadomienia.
Zgodnie z §23 pkt 4 Statutu Banku oraz Polityką ujawnień Bank udostępnia członkom określone wymogami prawa dokumenty związane z Zebraniem Przedstawicieli.
Dokumentacja dostępna Placówkach Banku w godzinach ich urzędowania oraz w Sekretariacie Centrali Banku w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8A od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 – 1500.

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli

 

300dpi logo