Skip to main content

Kredyt płynnościowy z dopłatą ARiMR

Kredyt płynnościowy 2% - w ofercie O.K. Banku Spółdzielczego.

Korzyści:

 • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
 • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
 • maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy,
 • brak rozliczania wydatkowania,
 • możliwość skorzystania do 31.12.2023 r.

Kredyt płynnościowy może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewana szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych,

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

Kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego i nie może przekroczyć kwoty:
1) 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
2) 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
3) 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania – do 60 miesięcy, od daty zawarcia umowy kredytu.

Na wszystkie dodatkowe pytania odpowiemy zapraszając do kontaktu telefonicznego lub wizyty w jednej z placówek O.K. Banku Spółdzielczego:
https://okbank.pl/adresy-placowek-banku

 

fb kredyt pynnociowy

 

 Jesteśmy również i zapraszamy:

 

.