Skip to main content

Informacja o Zebraniu Przedstawicieli

Z A R Z Ą D
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
w oparciu o §22 i 23 Statutu Banku zwołuje
Zebranie Przedstawicieli
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie
na dzień:
25 sierpnia 2020r. na godzinę 1600

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie –  25 sierpnia 2020r. o godzinie 1615. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Obrady Zebrania Przedstawicieli odbywać się będą w Restauracji „Biały Dom” zlokalizowanej w Czerwionce – Leszczynach  ul. Parkowa 11.

Zebranie odbywać się będzie wg porządku obrad załączonego do niniejszego Zawiadomienia. Zgodnie z §23 pkt 4 Statutu Banku oraz Polityką ujawnień Bank udostępnia członkom określone wymogami prawa dokumenty związane z Zebraniem Przedstawicieli. Dokumentacja dostępna Placówkach Banku w godzinach ich urzędowania oraz w Sekretariacie Centrali Banku w Knurowie przy ul. Kosmonautów 9A  od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 – 1500.

 

nowelogo1