Dzień Seniora 2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji Dzień Seniora 2022 zorganizowanej pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

grafika Dzien Seniora 2022 web

 

Dzień Seniora w ZUS!

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora.
W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji.
Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.

Dzięki współpracy z partnerami wydarzenia na seniorów będą czekali specjaliści z:

  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Policji,
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Fundacji Polska Bezgotówkowa,
  • Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest partnerem wspierającym akcji i współpracuje z ZUS przy realizacji jej celów, w tym w szczególności w zakresie promowania bezpiecznego korzystania
z bankowości internetowej i mobilnej oraz upowszechniania wiedzy o bezgotówkowych formach pobierania świadczeń i zachęcania do zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS.

Do udziału zaproszono również banki spółdzielcze stąd obecność O.K. Banku Spółdzielczego, by w kwestiach "bankowania" było Państwu zawsze bliżej.
Adresy placówek O.K. Banku Spółdzielczego

Akcja Dzień Seniora 2022 to wiele wartościowych informacji związanych:
- ze zdrowiem
- bezpieczeństwem, również tym finansowym
- wiedzą o ubezpieczeniach społecznych, przyznawanych świadczeniach i bezpiecznych formach ich otrzymywania.

Organizatorzy: ZUS i PZERiI
Partnerzy:
NFZ, PFRON, UOKiK, Policja, RPO, RPP, FPB, WIB, KZBS
Patron medialny:
Głos Seniora

W kwestii zagadnień merytorycznych związanych z ubezpieczeniami udostępniamy Państwu
bezpośredni kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku:

Pani Justyna Marszałek-Świtlik
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rybniku
Wydział Organizacji i Analiz
ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik
tel. 32 439 11 65, kom. 502 001 216

Warto czytać i wiedzieć więcej:

- plakat reklamowy
- publikacja ZUS dla Seniora – magazyn ZUS

 

Jesteśmy również i zapraszamy:

FacebookO.K. Bank - Oczywiste Korzyści

Instagram: ok.bank.spoldzielczy

Linkedin: o.k. bank spółdzielczy