Skip to main content

Druga debata społeczna w temacie "Oszustwa internetowe" już za nami

Historie i przykłady z życia, statystyki oszustw internetowych, pytania i odpowiedzi, symulacje „włamania na konto bankowe” bez użycia klucza U2F i przykład logowania do bankowości internetowej przy użyciu klucza U2F, quiz z wyjątkowymi nagrodami.
Jesteśmy już po drugiej debacie społecznej w temacie „Oszustwa internetowe.
Kto uczestniczył w debacie społecznej w dniu 15 marca 2024 r w Mikołowie W Centrum Aktywności SpoŁecznej w Mikołowie przy ul.Jana Pawła II już wie:
- Które hasło jest bezpieczniejsze i jak je utworzyć
- Co to jest phishing
- Czym jest oszustwo nigeryjskie
- Czym jest reguła społecznego dowodu słuszności
- Co jest największym błędem internautów
- Jak stosować dwuskładnikową autentykację
- Jak z należytą starannością czytać sms z Banku
- Jak czytać komunikaty w aplikacji
- Jak chronić swoje dane
- Że nie należy logować się za pomocą adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail
- Jak sprawdzić czy połączenie jest szyfrowane.

Dziękujemy za współudział naszym Partnerom z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie, wszystkim uczestnikom za bardzo aktywny udział w debacie, za mnóstwo pytań, które nie pozostały bez odpowiedzi i rozwiały wiele wątpliwości jak rownież za słowa uznania w temacie zaprezentowanej symulacji „włamania na konto bankowe” bez użycia klucza U2F i przykład logowania do bankowości internetowej przy użyciu klucza U2F.

Szczególne podziękowania dla inicjatorów tego wydarzenia:
Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie
Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie
Mikołowskim Seniorom

Zwycięzcom quizu i właścicielom klucza U2F serdecznie gratulujemy.
Oni już mogą spać spokojnie.

 

       

  

  

   

 

 

 

Jesteśmy i zapraszamy: