Cyberbezpieczny z bankiem spółdzielczym

 

Szanowni Państwo,
wiedzieć więcej zawsze warto.

 CyberbezpiecznyzBS grafika gwna

Początek października to również początek europejskiej kampanii służącej zwiększeniu świadomości i wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa.
W Polsce kampanię koordynuje Państwowy Instytut Badawczy NASK. W wydarzenie już po raz drugi włącza się Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wraz z bankami spółdzielczymi.
Przez październik na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych banków spółdzielczych oraz KZBS będą publikowane artykuły, nagrania wideo oraz grafiki edukacyjne
związane z cyberbezpieczeństwem. W ramach wydarzenia zaplanowano również szkolenie z cyberbezpieczeństwa dedykowane sektorowi bankowości spółdzielczej,
które dla członków Związku jest całkowicie bezpłatne.

Tematami tegorocznej edycji będą:

- sposoby zabezpieczania sprzętów, z których wszyscy korzystamy,
- ochrona swoich danych i prywatności w sieci,
- tworzenie silnych i bezpiecznych haseł,
- informowanie o tym jak się chronić przed utratą danych oraz pieniędzy, a także co zrobić, gdy zostaliśmy ofiarą przestępstwa internetowego.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month – ECSM) to ogólnoeuropejska kampania, organizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA
z inicjatywy Komisji Europejskiej. Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich odbywają się wydarzenia, które podnoszą wśród użytkowników narzędzi cyfrowych świadomość na temat
wagi bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii.

Celem kampanii jest popularyzacja wiedzy, zwiększanie świadomości i wymiana dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród szerokiej grupy użytkowników Internetu,
profesjonalistów, a także ekspertów zajmujących się edukacją oraz profilaktyką dzieci i młodzieży. 

W Polsce kampanię po raz dziewiąty koordynuje NASK Państwowy Instytut Badawczy. W trakcie Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa odbywają się warsztaty, konferencje, kampanie i inicjatywy, które mają podnieść świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Z założenia organizowane wydarzenia mają przestrzegać przed potencjalnymi zagrożeniami i promować odpowiedzialne korzystanie z sieci.

 

CyberbezpiecznyzBS 6 rad na bezpieczne hasa                                 CyberbezpiecznyzBS Bezpieczestwo domowej przestrzeni

CyberbezpiecznyzBS ataki socjotechniczne    CyberbezpiecznyzBS Bezpieczestwo w mediach spoecznociowych    

 

OLX   CyberbezpiecznyzBS bezpieczny internet raport

 

300dpi logo

 

Warto być na bieżąco.
Zapraszamy do śledzenia naszych profili
w mediach społecznościowych.

 

FacebookO.K. Bank - Oczywiste Korzyści

Instagram: ok.bank.spoldzielczy

Linkedin: o.k. bank spółdzielczy