UE Projekt

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie

Projekt: System do zarządzania relacjami biznesowymi jako innowacyjna platforma służąca podniesieniu konkurencyjności Banku na rynku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA [PLN]

227 560.00

KOSZT CAŁKOWITY [PLN]

630 768.60

POZIOM DOFINANSOWANIA [%]

50

 

Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nazwa i numer priorytetu programu operacyjnego

1. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Nazwa i numer działania

1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP

Nazwa i numer poddziałania

1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP


W związku z prowadzeniem projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Podziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP "System do zarządzania relacjami biznesowymi jako innowacyjna platforma służąca podniesieniu konkurencyjności na rynku" prosimy o składanie ofert na przedmiotowy system wg poniższych zamieszczonych kryteriów oraz ofert sprzętowych na dostarczenie macierzy dyskowej do posadowienia systemu. 

Oferty prosimy nadsyłać na adres informatyka@okbank.pl. 

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej