Rachunki oszczędnościowe

Rachunek OK2

Wybierając Oszczędnościowe Konto OK2 zyskujesz:

0 za prowadzenie rachunku

0 za aktywację bankowości internetowej dla posiadaczy rachunku ROR w Banku**

0 za korzystanie z rachunku w ramach bankowości internetowej

0 za wpłaty na swój rachunek

0 za pierwszą wypłatę gotówkową z rachunku w danym miesiącu

0 za pierwszy przelew pomiędzy rachunkiem oszczędnościowym a rachunkiem ROR w Banku
       w danym miesiącu

atrakcyjne oprocentowanie*


Wymagalne saldo na rachunku 50zł

rodki oprocentowane od 1 grosza, a wypłaty z rachunku bez utraty naliczonych odsetek
**dla Klienta nie będącego posiadaczem rachunku ROR w O.K. Banku Spółdzielczym opłata jednorazowa wynosi 50 zł

Rachunek IKE

Wybierając rachunek oszczędnościowy IKE otrzymujesz:

0 za otwarcie i prowadzenie rachunku

0 za dostęp do systemu bankowości internetowej*

0 za wpłaty na rachunek w placówce Banku 

Wysokość kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w 2015 roku wynosi 11 877zł.    


* W przypadku nie posiadania rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego w O.K. Banku Spółdzielczym opłata wynosi 50 zł. 

Podstawa prawna
Art. 13 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia  emerytalnego (Dz.U. z 2014r poz.1147).
Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2015 opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1121. 

KONTAKT

Rachunek walutowy

Jedyny tak darmowy rachunek walutowy!

0 za otwarcie i prowadzenie rachunku

0 za dostęp do systemu bankowości elektronicznej*

0 za wpłaty i wypłaty gotówkowe

0 za wyciąg z rachunku bankowego

 


*w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w O.K. Banku Spółdzielczym w  innym przypadku opłata wynosi 50 zł

Kursy walut

Kursy walut2018-01-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0364
1 USD3.2963
1 CHF3.4095
1 GBP4.5577
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej