Rachunki oszczędnościowe

Rachunek OK2

Wybierając Oszczędnościowe Konto OK2 zyskujesz:

0 za prowadzenie rachunku

0 za aktywację bankowości internetowej dla posiadaczy rachunku ROR w Banku**

0 za korzystanie z rachunku w ramach bankowości internetowej

0 za wpłaty na swój rachunek

0 za pierwszą wypłatę gotówkową z rachunku w danym miesiącu

0 za pierwszy przelew pomiędzy rachunkiem oszczędnościowym a rachunkiem ROR w Banku
w danym miesiącu

atrakcyjne oprocentowanie*


Wymagalne saldo na rachunku 50zł

rodki oprocentowane od 1 grosza, a wypłaty z rachunku bez utraty naliczonych odsetek
**dla Klienta nie będącego posiadaczem rachunku ROR w O.K. Banku Spółdzielczym opłata jednorazowa wynosi 50 zł

Rachunek IKE

Wybierając rachunek oszczędnościowy IKE otrzymujesz:

0 za otwarcie i prowadzenie rachunku

0 za dostęp do systemu bankowości internetowej*

0 za wpłaty na rachunek w placówce Banku 

Wysokość kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w 2018 roku wynosi 13 329zł.


* W przypadku nie posiadania rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego w O.K. Banku Spółdzielczym opłata wynosi 50 zł. 

Podstawa prawna
Art. 13 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016r poz.1776).
Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2017r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018

KONTAKT

Rachunek walutowy

Jedyny tak darmowy rachunek walutowy!

0 za otwarcie i prowadzenie rachunku

0 za dostęp do systemu bankowości elektronicznej*

0 za wpłaty i wypłaty gotówkowe

0 za wyciąg z rachunku bankowego


*w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w O.K. Banku Spółdzielczym w  innym przypadku opłata wynosi 50 zł

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej