Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli w dniu 8 czerwca 2017r

Z A R Z Ą D
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie
w oparciu o §22 i 23 Statutu Banku zwołuje

Zebranie Przedstawicieli
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie
na dzień:
8 czerwca 2017r. na godzinę 1700

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie –  8 czerwca 2017r. o godzinie 1715. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Obrady Zebrania Przedstawicieli odbywać się będą w Restauracji „Biały Dom” przy ul. Parkowej w Czerwionce-Leszczynach.
Zebranie odbywać się będzie wg porządku obrad załączonego do niniejszego Zawiadomienia. Zgodnie z §23 pkt 4 Statutu Banku oraz Polityką ujawnień Bank udostępnia członkom określone wymogami prawa dokumenty związane z Zebraniem Przedstawicieli. Dokumentacja dostępna Placówkach Banku w godzinach ich urzędowania oraz w Sekretariacie Centrali Banku w Knurowie przy ul. Kosmonautów 9A  od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 – 1500.
Osoby zainteresowane Kandydowaniem do Rady Nadzorczej informujemy o konieczności złożenia na Zebraniu Przedstawicieli oświadczenia dotyczącego odpowiedniości wg wzoru dołączonego do niniejszego Zawiadomienia. Oceny dokonywane są wg Zasad oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, które zostały dołączone do niniejszego Zawiadomienia.
Wzór Oświadczenia Kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Zasady dokonywania ocen odpowiedniości są dostępne także w Sekretariacie i Placówkach Banku.

Wykaz Załączników:

Kursy walut

Kursy walut2018-06-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1899
1 USD3.6165
1 CHF3.6191
1 GBP4.7720
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej